Referencie

Mgr. Franeková
SOŠ, Ivánska cesta, Bratislava

”Využiť vzdelávanie prostredníctvom projektu Vedomosťami proti
kríze hodnotíme na našej škole veľmi pozitívne. Lektorov sme mali
na našich hodinách 3 krát a vždy vyzeralo vzdelávanie
interaktívne, lektori boli pripravení a hodiny prebiehali veľmi
zaujímavo. Študenti boli spokojní, aktívne sa zapájali  do
jednotlivých tém, čo pokladáme za úspech. Čiže odporúčame
školám sa zapojiť a využiť túto šancu na inú formu vzdelávania.“

Mgr.Marek Meňhard
Spojená škola de La Salle, Bratislava

”Touto cestou by som sa chcel aj s mojou kolegyňou veľmi pekne poďakovať za semináre, ktoré ste na našej škole viedli a s ktorými sme boli veľmi spokojní. Z hodín si neodnášali nové poznatky len žiaci ale aj my učitelia sme sa priučili novým veciam. Určite vidíme prínos takýchto aktivít a preto, ak to bude možné, radi by sme využili vaše služby aj v budúcnosti a vrelo ich odporúčame aj iným školám.“

 

Mgr. Zuzana Smetanová
SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch, Bratislava

Projekt žiaci pri SV hodnotili ako veľmi zaujímavý, najmä chlapci ho hodnotili ako veľmi prospešný, dokonca konečne niečo, čo im do života fakt bude. Žiaci ocenili Váš osobný prístup a najmä perfektnú odbornosť, reálne veci, profesionalitu a zaujímavú formu. Toto musím aj ja potvrdiť, málokedy som sa s takouto fakt dobre pripravenou interakciou stretla. Už cez dovolenku budem so žiakmi pripravovať ako by mohli stretnutia byť realizované na budúci rok a tešíme sa.