Predaj kníh

Hoď do mňa kameňom

Kniha spisovateľa Jozefa Hajka o Rómoch, spolužití Rómov a nerómov a problémoch s tým s pojených

Odsúdení na dohodu

Kniha spisovateľa Jozefa Hajka o Uhorsku, Slovákoch v Uhorsku, spolužití Slovákov a Maďarov a o vzájomnom nepochopení týchto "bratských" národov

Nezrelá republika

Kniha spisovateľa Jozefa Hajka o 1. slovenskej republike, o jej význame, nedostatkoch a mieste v deijnách Slovákov a SR