Blog

Mládež proti rasizmu - šk. r. 2016/2017

Prvý ročník projektu Mládež proti rasizmu, ktorý je venovaný ľudským právam a ideologickým a aj neideologickým témam násilia, ako je šikana, rasizmus, fašizmus a komunizmus, sme realizovali na ZŠ Rajčianska v Bratislave. Zúčastnilo sa ho cca [...]

Projekt Vedomosťami proti kríze - šk. r. 2016/2017

          Projekt Vedomosťami proti kríze 2016 sme tradične začali v marci tohto roku a pomaly sa už blíži k svojmu záveru. Tento rok nás opäť podporila Nadácia pre deti v Slovenska v programe Škola rodinných financií. Aj tentokrát&nbs [...]

Nový projekt - Mládež proti rasizmu

          Už roky nosí m tento projekt v hlave. Odkedy mi brat rozprával o návšteve koncentračného tábora Auschwitz, a to už ubehlo niekoľko rokov. Tento rok sa mi konečne podarilo získať dosť peňazí z asignácie dane, za čo ďakujem v&s [...]