Vedomosťami proti kríze

Projekt Vedomosťami proti kríze je určený deťom od 15 rokov, mládeži zo znevýhodnených sociálnych skupín, a tiež dospelým, ktorí s týmito deťmi pracujú.

 

Pomáha pochopiť účastníkom základné pojmy zo sveta financií, jednotlivé vzťahy, prepojenia a dôsledky, ktoré z nich vyplývajú. Semináre sú vedené hravou formou riešenia úloh, súťaží pre jednotlivcov aj skupiny. Obsahom je týchto 12 tém:

    Hlavné zdroje príjmov - z čoho sa dá vyžiť
    Ako si hľadať prácu?
    Pracovnoprávne otázky
    Dane, poplatky, odvody
    Životné istoty a peniaze
    Osobný a rodinný rozpočet
    Ako komunikovať s finančnou inštitúciou
    Moderné platobné nástroje
    Úvery, pôžičky, splátky
    Poistenie ako finančná služba
    Základy investovania
            Ochrana spotrebiteľa        

 

Ku každej téme máme pripravené vysvetlenie pojmov, úlohy pre jednotlivcov a aj pre skupiny, samostatné krátke projekty k téme, ktoré účastníci riešia v časovom limite, používame videá, súťaže s preberanou  tématikou o malé vecné ceny a  najmä podporujeme účastníkov prejaviť svoje názory v riadenej diskusii.

Čo si o projekte myslia samotní účastníci:

"Páčili sa mi témy podnikanie a využijem poznatky pri rozhodovaní sa, či podnikať." Miroslav, Bratislava

"Užitočnými témami boli mzdy, najmä výpočet hrubej a čistej mzdy, to sa mi určite zíde." Mária, Bratislava

Projket Vedomosťami proti kríze realizujeme od roku 2012 s podporou Nadácie pre deti Slovenska v programe Škola rodinných finanncií.

Všetko podstatné o projekte nájdete v krátko videu.