Vzdelávanie a rešpekt k ľuďom

Čím sa zaoberáme

diamond icon

Mládež proti rasizmu  

Mládež proti rasizmu

diamond icon

Vedomosťami proti kríze
 

Finančné vzdelávanie pre stredné školy

diamond icon

Financie nie sú španielska dedina

Finančné vzdelávanie pre základné školy

lawyer icon

Všetci chcú Vaše dobro... Nenechajte si ho vziať! ®

Séria prednášok z oblasti práva a advokácie pre základné a stredné školy
 

Hoď do mňa kameňom

Kniha spisovateľa Jozefa Hajka o Rómoch, spolužití Rómov a nerómov a problémoch s tým s pojených

Odsúdení na dohodu

Kniha spisovateľa Jozefa Hajka o Uhorsku, Slovákoch v Uhorsku, spolužití Slovákov a Maďarov a o vzájomnom nepochopení týchto "bratských" národov

Nezrelá republika

Kniha spisovateľa Jozefa Hajka o 1. slovenskej republike, o jej význame, nedostatkoch a mieste v deijnách Slovákov a SR

Referencie

Názory účastníkov vzdelávacích projektov

Vzdelanie pomáha orientovať sa v živote